Ładowanie...

Opłatomat

mt7

m

Opłatomat służy do obsługi transakcji gotówkowych i bezgotówkowych. Dedykowany do realizacji opłat urzędowych.
Zintegrowany z systemem bankowym lub z systemem obiegu dokumentów stanowi znakomite uzupełnienie stanowiska kasowego.
Jako urządzenie zewnętrzne lub umieszczone w bezpiecznym lokum, pozwala na całodobową obsługę zobowiązań płatniczych Petenta względem danego urzędu lub instytucji.

Przykładowe funkcje:

 •   Wypłata 500+
 •   Wypłata Świadczeń Społecznych/Socjalnych,
 •   Opłaty urzędowe,
 •   Opłaty rachunków (komunalne i inne).


​Miejsca instalacji

 •   Urzędy Miasta/Gminy
 •   Urzędy skarbowe
 •   ZUS
 •   Sądy


Sposób realizacji wypłat

 •   Osoba pobierająca świadczenia wyposażona jest w unikalną Kartę (zbliżeniową) do logowania lub identyfikowana jest po zeskanowaniu dowodu tożsamości ID (w zależności od konfiguracji automatu).
 •   Karta/ID jest przypisana do konta (kartoteki) danego Petenta w systemie Urzędu.


W praktyce:

 •   Osoba chcąca pobrać należne środki, zbliża swoją Kartę/ID do czytnika i wpisuje PIN.
 •   Na ekranie pojawia się informacja o kwocie do wypłaty.
 •   Petent zatwierdza wypłatę - wciskając na ekranie dotykowym "WYPŁAĆ".
 •   Wybór powoduje wypłatę środków oraz wydruk potwierdzający zrealizowaną transakcję.
 •   Transakcja księgowana jest w systemie Urzędu.


Sposób realizacji opłat

 •   Opłaty stałe
  • Na ekranie dotykowym wybierana jest określona płatność (OpłataX).
  • Pojawia się kwota, którą wpłacamy do Wpłatomatu.
  • Po dokonaniu wpłaty drukowane jest potwierdzenie.
  • Transakcja księgowana jest w systemie Urzędu.
 •   Opłaty zmienne
  • Dokument (faktura, nakaz płatniczy) skanowany jest w automacie.
  • Na podstawie skanu na ekranie pojawia się kwota.
  • Wpłacający dokonuje wpłaty.
  • Po opłaceniu drukowane jest potwierdzenie.
  • Transakcja księgowana jest w systemie Urzędu.
 •   Opłaty spersonalizowane
  • Wpłacający loguje się do Wpłatomatu za pomocą Karty/ID (wydanej przez Urząd).
  • Na ekranie pojawia się lista należność.
  • System pozwala wybrać jedną płatność, kilka lub wszystkie.
  • Na podstawie dokonanego wyboru wyświetlana jest kwota do wpłaty.
  • Wpłacający dokonuje wpłaty.
  • Po opłaceniu drukowane jest potwierdzenie.
  • Transakcja księgowana jest w systemie Urzędu.


Sposób realizowania wpłaty
Wpłaty mogą być realizowane zarówno Gotówką jak i Kartą Płatniczą.

m

Podoba się Państwu to co robimy? Nie wahajcie się skontaktować z nami już dzisiaj!